Training Pembinaan K3 P2K3

  • Sertfikasi Kemnaker
  • 30 Jam Pelajaran (3 hari)
  • UU No. 1 Tahun 1970 Tentang K3.
  • Undang – Undang No. 1 Tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Tentang P2K3 serta Ahli Keselamatan Kerja

Info selengkapnya klik disini